fbpx

Patcharavej Clinic

ไฝ ขี้แมลงวัน หูด ติ่งเนื้อ กระเนื้อ

ไฝและขี้แมลงวัน เกิดจากการเจริญผิดปกติของเซลล์มาลาโนไซท์ (Melanocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีผิว มีลักษณะสีน้ำตาลไปจนถึงสีน้ำตาลดำ  โดยไฝจะมีลักษณะนูนขึ้นมาจากผิว ส่วนขี้แมลงวันจะมีลักษณะเรียบไปกับผิว 

กระเนื้อและติ่งเนื้อ มีลักษณะเป็นตุ่มเนื้อบนผิวหนัง อาจเป็นสีเดียวกับผิว สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเข้ม โดยสาเหตุหลักๆอาจเกิดได้จากการโดนแสงแดดและพันธุกรรม มักมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปตามอายุ

       ไฝ ขี้แมลงวัน ติ่งเนื้อ และกระเนื้อ ที่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ไม่จำเป็นต้องทำการรักษา เว้นแต่คนไข้ต้องการกำจัดออกด้วยเหตุผลด้านความงาม หรือส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอื่นๆ การรักษาสามารถทำได้หลายวิธีโดยที่พัชรเวชคลินิกจะรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Laser) ซึ่งก่อนเข้ารับการรักษาด้วยเลเซอร์นั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ เพื่อลดความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดได้ค่ะ