fbpx

Patcharavej Clinic

Update!! วัคซีนโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ให้พร้อมกันได้

vaccine, injection, covid-19-6600973.jpg

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) ได้ออกประกาศคำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ข้อแนะนำที่มีการปรับปรุงใหม่ที่สำคัญคือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดขณะนี้สามารถให้พร้อมกันได้

การออกคำแนะนำใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากคำแนะนำเดิมที่กล่าวว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดควรฉีดห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป

ในคำให้สัมภาษณ์ของ พญ.ลิซ่า โกรคอฟพ์ (Lisa A. Grohskopf, MD, MPH, medical officer, Influenza Division, CDC) กล่าวว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญอย่างมากในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2020 จะต่ำกว่าปีก่อนๆ แต่เนื่องจากระบบสาธารณสุขของเราต้องรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว เรากำลังมองเห็นแนวโน้มการระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆในระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าไข้หวัดใหญ่น่าจะมาเพิ่มแรงกดดันให้กับระบบสาธารณสุขที่กำลังตึงตัวจากโควิด-19ให้แย่ลงไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวปลายปีนี้

coronavirus, virus, spread-4952102.jpg
vaccination, medicine, vaccine-5884515.jpg

พญ.โกรคอฟพ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อแนะนำปัจจุบันของ the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP’s) Influenza Working Group มีจุดประสงค์ให้แพทย์และบุคคลากรสาธารณสุขเห็นความสำคัญของการแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนที่จะถึงฤดูการระบาดปลายปีนี้ โดยแนะนำให้ฉีดในคนที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และไม่มีข้อห้าม

การเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น นอกจากจะเป็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังเป็นการลดการป่วยซึ่งอาจะทำให้มีอาการคล้ายกันกับโรคโควิด-19 และช่วยลดความสับสนระหว่าง 2 โรคนี้ได้ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค ช่วยลดการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ทำให้ระบบสาธารณสุขสามารถที่จะรับมือกับผู้ป่วยวิกฤตโรคอื่นๆ โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ได้มากขึ้นอีกด้วย

cold, flu, ill-1974481.jpg

ทุกๆคนที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ อายุ 65 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด เบาหวาน หัวใจ โรคปอดเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีก่อนฤดูการระบาด

นอกจากนี้ในคำแนะนำล่าสุดยังมีการอัพเดทหลายอย่างได้แก่ ประการที่หนึ่ง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะใช้เป็นชนิด 4 สายพันธุ์ทั้งหมดแล้ว ประการที่สอง วัคซีนยี่ห้อ Flucelvax (ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย) ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธี cell culture–based ได้รับอนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปได้ คำแนะนำอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ ช่วงเวลาการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก 6 เดือน – 8 ขวบที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือได้รับวัคซีนมาไม่ถึง 2 โดสในช่วงชีวิต ควรได้รับ 2 เข็มในปีแรกโดยฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

การให้วัคซีนอื่นร่วมกันกับวัคซีนโควิด

woman, blow, blowing-698964.jpg

พญ.โกรคอฟพ์ กล่าวว่าการให้วัคซีนอื่นๆร่วมกับวัคซีนโควิดกำลังเป็นจุดสนใจในปัจจุบัน แต่ก็ยอมรับว่ายังคงมีจ้อมูลด้านความปลอดภัยจำกัดอยู่ อย่างไรก็ตามประสบการณืที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและโอกาสเกิดผลข้างเคียงมีความคล้ายคลึงกันระหว่างการฉีดวัคซีนเดี่ยว หรือการให้ร่วมกัน

เธอยังกล่าวต่ออีกว่าจากประสบการณ์ ยังไม่เคยพบปัญหาในด้านของความปลอดภัยของการวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่ร่วมกัน

ปัจจุบัน ชาวอเมริกันสามารถได้รับวัคซีนทั้งสองชนิดพร้อมๆกันได้โดยไม่ต้องเสียเงิน และแนะนำให้ทุกคนเข้ารับวัคซีนทั้งสองชนิดนี้โดยเร็ว

ถ้าหากเป็นไปได้ ทุกคนควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และถ้าวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นผ่านการอนุมัติขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ชาวอมเริกันบางส่วนที่ได้วัคซีนช้า อาจจะได้เข็มกระตุ้นไม่ทันในเร็วๆนี้ จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนแล้วค่อยจองวัคซีนเข็มกระตุ้นโควิดอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ด็อกเตอร์ แอนดรูว์ นอยเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (Department of Population Health and Disease Prevention at the University of California, Irvine) มีความเห็นตรงกันกับศูนย์ควบคุมโรคว่า เขายังไม่พบปัญหาจากการให้วัคซีนทั้งสองชนิดร่วมกัน  นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมว่าคนเราสามารถทนรับวัคซีนสองชนิดพร้อมกันได้และเราก็มีประสบการณ์กับการรับวัคซีนหลายๆชนิดพร้อมๆกันมาก่อนอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น วัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม ที่ให้ในเด็ก หรือบางยี่ห้อที่มีอีสุกอีใสรวมเข้าไปเป็นตัวที่ 4 เหล่านี้ประกอบไปด้วยวัคซีนรวมตั้งแต่ 3-4 ชนิด ดังนั้นเขาจึงไม่กังวลสำหรับการให้วัคซีนรวมระหว่างไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 แต่อย่างใด

ในทางอุดมคติแล้ว จะเป็นการดีกว่าหากแยกฉีดวัคซีนทั้งสอง ห่างกัน 2 สัปดาห์เพื่อลดผลข้างเคียง แต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลแต่อย่างใด แต่เหตุผลที่สำคัญกว่าก็คือ หลายคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วกลับไม่ยอมกลับมาฉีดเข็มที่ 2 อีก นี่จึงเป็นเหตุผลที่คำแนะนำมีการเปลี่ยนแผลงให้สามารถฉีดพร้อมกันได้

เรียบเรียงโดย ทีมแพทย์ พัชรเวช คลินิก

References:

  • CDC Says COVID, Flu Vaccines Can Be Co-Administered – Medscape – Sep 16, 2021. available at: https://www.medscape.com/viewarticle/958848#vp_1
  •  Grohskopf LA, Alyanak E, Ferdinands JM, et al. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2021–22 Influenza Season. MMWR Recomm Rep 2021;70(No. RR-5):1–28. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr7005a1external icon.