fbpx

Patcharavej Clinic

Previous slide
Next slide

บริการของเรา

แผนกเวชกรรม

General medicine

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- ตรวจสุขภาพ
- เจาะเลือด
- ฉีดวัคซีนเด็ก ผู้ใหญ่

แผนกผิวหนัง ความงาม และ เลเซอร์

Skin & Wellness

- รักษาโรคผิวหนังทั่วไป
- รักษาสิว หลุมสิว
- ความงาม ฉีดโบ ฟิลเลอร์ HIFU เลเซอร์ เมโส ทรีทเม้นท์ผลักวิตามิน PicoSure
* โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง *

คลินิกกระดูกและข้อ

orthopaedics

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ข้อเสื่อม เข่า สะโพก ไหล่ติด นิ้วล็อค
- ฉีดยาเข้าข้อลดอักเสบ
- ฉีดน้ำไขข้อเทียม (HA)
- กระดูกทับเส้น
- ผังผืดข้อมืออักเสบ
- กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ
-- Office syndrome และอื่นๆ

โปรโมชั่น

Previous slide
Next slide

Our Doctors

นพ. ธิติวัฒน์ ชัยกุล

โรคผิวหนัง ผิวหนังเด็ก ความงาม เลเซอร์ และโรคทั่วไป

พญ. บงกช ชัยกุล

โรคผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ และโรคทั่วไป

นพ. นคริน สายหยุดทอง

ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ เฉพาะทางข้อเข่าและสะโพกเทียม

นพ. ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติชัย

จักษุแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมจักษุตกแต่ง

About Us

พัชรเวช คลินิกเวชกรรม ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดย พญ.บงกช ชัยกุล และ นพ.ธิติวัฒน์ ชัยกุล แพทย์ผิวหนังผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นแพทย์ในประเทศอังกฤษ
โดยคลินิกมีจุดประสงค์ในการให้การตรวจรักษาขั้นปฐมภูมิ ป้องกัน และให้การส่งเสริมสุขภาพด้วยมาตรฐานทางการแพทย์จากทีมงานคุณภาพภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท บอนทิไลฟ์ จำกัด (Bontilife Co.,Ltd)

  แนวทางการให้บริการในคลินิกมีรากฐานมาจากการผสมผสานระหว่างมาตรฐานทางการแพทย์ของไทยและ National Health Service (NHS) จากอังกฤษ โดยมีการปรับให้เข้ากับบริบทของไทยและชุมชน ผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมั่นใจต่อการได้รับการดูแลและรักษาแบบจำเพาะสำหรับแต่ละบุคคล (personalised healthcare)

ปัจจุบันคลินิกได้ให้บริการทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคผิวหนัง โรคกระดูกและข้อ รวมถึงการให้บริการด้านเลเซอร์ผิวหนังและความงาม การให้บริการห้องผ่าตัดเล็ก ด้วยทีมแพทย์และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ทันสมัย ตามหลักสากล

Our value

01

Respect & Dignity

เราให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผู้ป่วยทุกคนรวมถึงครอบครัว 

02

Improving Lives

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ เราคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

03

Integrity

เราให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยึดหลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ

What People Say About Us

Patient
Testimonials